Coenagrion puella, Azure Damselfly: identifikácia, napodobenina

Kmeň: Arthropoda - Trieda: Insecta - Poradie: Odonata - Čeleď: Coenagriidae

Azure Damselfly, muž

Táto krásna motýľka sa v lete často vyskytuje na záhradných jazierkach. Samec, zobrazený vyššie, je často zamieňaný s motýľom obyčajným.

Azure Damselfly, páry znášajúce vajcia

Naproti tomu samica má zvyčajne zeleno-modré telo a veľmi sa líši od samice čierneho tela motýlice obyčajnej Enalagma cyathigerum .

Azure Damselflies na „kolese“

Páriace sa motýlice tvoria to, čo sa často nazýva „koleso pre dievčatá“ - príklad je možné vidieť vyššie. Spárované motýlice vidno poletovať nad vodnou hladinou a potom sa usadiť na plávajúcom rastlinnom liste, aby po párení mohla samica ponoriť svoj oviposotor do vody a pripevniť vajíčka k okraju listu.


Ak by vám tieto informácie boli užitočné, pravdepodobne by sa vám hodilo nové vydanie našej najpredávanejšej knihy Matching the Hatch od Pat O'Reilly z roku 2017 . Objednajte si svoju kópiu tu ...

Ďalšie knihy o prírode od spoločnosti First Nature ...